Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław jest czteroletnim liceum publicznym na podbudowie szkoły podstawowej oraz prowadzone są klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem.
  2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
  3. Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4): nadzór pedagogiczny polega na:

  1. Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
  2. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
  3. Udzielaniu pomocy szkole, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  4. Inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z  2020 r. poz. 1551).

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław jest czteroletnim liceum publicznym na podbudowie szkoły podstawowej oraz prowadzone są klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 89
Podmiot udostępniający: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
Nazwa dokumentu: Status prawny
Skrócony opis: STATUS PRAWNY
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Mazur
Osoba, która udostępnia informację: Beata Mazur
Data wytworzenia informacji: 18.01.2022 08:42:45
Data udostępnienia informacji: 18.01.2022 08:42:52
Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2022 07:44:00
Rejestr zmian